Skyddsvaktsutbildning
Grund-, förkortad och fortbildning

Denna utbildning vänder sig i första hand till myndigheter, organisationer och övriga som väljer att utbilda och anställa egna skyddsvakter med högsta möjliga kompetens och specifika förmågor. Även mindre auktoriserade bevakningsföretag med särskilt känsliga uppdrag är välkomna till utbildningen. 
Write your awesome label here.
Tanken med vårt upplägg på skyddsvaktutbildningen är att ge en kvalificerad utbildning till dem som skall jobba som skyddsvakter på särskilt känsliga och prioriterade objekt. Förutom en allmän grundutbildning erbjuds en specialiserad objektsanpassad utbildning. En tid efter genomförd utbildning kontrolleras verksamhetsnyttan i samarbete med beställaren/kunden.
Vi ställer därför särskilt stora krav på dem som genomgår vår utbildning. Det gäller både kunskaper, färdigheter och attityder samt förmåga att kommunicera och dokumentera sina ingripanden på ett adekvat sätt.
Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt. Avsnitten är följande: Hotbilden, arbetsplatsen, arbetsrollen och arbetsverktygen. Utbildningen genomför stegvis med följande steg. Teori i form av föreläsning, självstudier i digital form, egentest på inlärt studiematerial, praktiska övningar och avslutningsvis teori och praktiskt prov. Grundutbildning 80 timmar, förkortad 40 timmar och fortbildning 20 timmar. En handbok för skyddsvakter kan beställas som studiemateriel om så önskas. Boken kostar 300 kronor.

Före

Före utbildningen bör du ägna en tanke åt vad som förvändas av dig.

Under

Under utbildningen måste du vara koncentrerad och studera juridik och taktik.

Efter

Efter genomgången utbildning, MÅSTE du ha kompetens att utöva myndighet.
Created with