Situationsanpassat självförsvar för kvinnor

Denna utbildning vänder sig i första hand till kvinnor som riskerar att hamna i situationer där risken för fysiska angrepp är stor. Utbildningen är situationsanpassad och nivåanpassad vilket innebär att den även är anpassad för olika yrkesgrupper. Självförsvaret spänner över hela våldsområdet, från den mjuka skyddstekniker för vårdpersonal till militära närkampstekniker.
Write your awesome label here.
Tanken med utbildningen är att alla utifrån sina fysiska förutsättningar skall kunna försvara sig effektivt oavsett om man är stark eller svag. Det är tekniken och principerna och inte styrkan som är utslagsgivande när du hamnar i situationer som kräver att du försvarar dig mot en fysiskt överlägsen angripare. 

Självförsvars metoden utgår från biomekaniska förutsättningar och ergonomiska grundprinciper. Metoden bygger på vetenskaplig forskning och erfarenhetsbaserat lärande under många år. Utbildningen är uppdelad i en teoretisk(digital del, där juridik, metodik och pedagogik behandlas.

Därefter en praktisk del där deltagaren genom bild och kommentarsstudier tränar tekniker och principer själv eller med en partner. Den praktiska träningen genomförs på samma sätt som yogaträning.

Den tredje delen är praktisk övning med personlig tränare, antingen i en träningslokal (dojo) eller i den miljö som deltagaren väljer själv. En handbok i självförsvar kan beställas som studiemateriel om så önskas. Boken kostar 300 kronor.

Före

Före ett angrepp bör du vara mentalt och fysiskt beredd.

Under

Under angreppet måste du vara lugn, snabb och målmedveten.

Efter

Efter angreppet bör du analysera vad som hänt och ägna dig åt egenvård.
Created with