Ledarskap under svåra förhållanden

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare som kan hamna i situationer där du och dina medarbetare kan utsättas för våldsamma eller hotfulla situationer i er yrkesutövning.
Write your awesome label here.
Tanken med denna utbildning är därför att höja din redan höga kompetens som ledare/chef i att förstå varför dessa situationer uppkommer och att du agerar rätt i situationer som innebär hot om våld eller pågående dödligt våld.  Vi har delat upp detta utbildningsblock i dessa tre delar:

Före

En fördjupad kunskap om åtgärder du kan göra före en sådan situation för att ni inte skall hamna i en sådan situation.

Under

Relevanta verktyg så att du kan agera som ledare under en sådan situation. 

Efter

En möjlighet att se över de resurser som krävs för att ta hand om medarbetarna efter en sådan situation.
Created with