Kurser inom trygghet och säkerhet

Cibeka genomför digitala och fysiska utbildningar inom säkerhet och trygghet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Cibekas affärsidé är att erbjuda en stor variation av fysiska och digitala utbildningar. Vi använder fysiska möten när de behövs, men vi utnyttjar också möjligheterna att inhämta de kunskaper du behöver på distans — efter dina behov, direkt vid din dator och enligt de krav som branschen kräver. Varmt välkommen till framtidens kurser i säkerhet och trygghet för privatpersoner, bolag och myndigheter. 
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Möt Kursledaren

Calle Boman

 Jag heter Karl-Ivar Boman men kallas "Calle Boman”. Jag har en bakgrund som militär/major, polis/kommissarie och säkerhetschef. Jag har under hela min yrkeskarriär jobbat med utbildning avseende skydd mot hot och våld och hur man reducerar konflikter.

Jag driver i dag utbildningsföretaget Cibeka AB och har specialiserat mig på att utbilda personal i skydd mot hot och våld samt hur chefer och ledare bör agera i hotfulla situationer. Jag driver dessutom min egen Jiujitsuskola, Bushido Ryu, som i huvudsak ägnar sig åt situationsanpassat självförsvar för kvinnor. Utöver detta håller jag grund-, förkortade,- och fortbildningar för väktare och skyddsvakter.

Certifikat och utbildningar
  • Extended DISC-user, DISC International
  • Säkerhetschefsutbildning, Företagsuniversitetet
  • Förhandlare i kris och gisslansituation, Svenska polisen och FBI
  • HUMINT Förhörsledarkurs, Förvarsmakten
  • Huvudinstruktör inom bevakningsbranschen, Polishögskolan
  • 10 DAN Jiujitsu Bushido Ryu, MAAS
25 år av kunskap och erfarenhet

Flexibla och anpassade kurser


”Calle lär engagerat ut hur man ska agera vid hot- och våldssituationer, hur spaning går till och vilka tekniska hjälpmedel som finns att ta till. Utöver hans stora engagemang är han otroligt pedagogisk och kunnig. Kursen gav mig en god grund att vila på inom mitt nya yrkesval, och tack vare honom är jag idag säkerhetssamordnare och biträdande säkerhetsskyddschef, vilket jag för fyra år sedan knappt trodde var möjligt.”
Mia Wallner
Säkerhetssamordnare i Upplands-Bro kommun


”Det är många år sedan jag lärde känna Calle Boman som privatperson, skicklig Jiu Jitsu utövare och en av Sveriges mest erfarna instruktörer i självförsvar och närkamp. 
Calle har under sin tid inom försvaret, tjänstgjort på flera av Sveriges mest prestigefyllda militära förband, till exempel fallskärmsjägarna, kustjägarna och fjälljägarna. Calle har en ovärderlig erfarenhet och kunskapsbredd som främjar en civil eller militärt målinriktad utbildning”
Tamas Weber
Soke/Sanshin Karate
”Jag har känt Calle i 25 år och har både själv deltagit i hans utbildningar och övningar men också i mina chefsroller genom åren beställt olika utbildningsinsatser. Calle har alltid ett spännande, engagerat och fokuserat sätt att bedriva utbildning, oavsett vilken svårighetsgrad och komplexitet utbildningen är avsedd för. Jag vill ge mina allra bästa och varmaste rekommendationer för Calle som lärare, instruktör och övningsledare.” 
Göran Petsén
Vd, Effekt Svenska AB och Aremo Förvaltning AB
Fd polisinspektör och intruktör

”Jag har stött på Calle Boman både som utbildare och i sin profession under mitt yrkesverkamma liv i säkerhetsbranchen. Förutom att Calle är en otroligt inspirerande person och kursledare så ser han alltid till att svara på alla frågor och ger allt och lite till kunskapsmässigt. Han är otroligt professionell och kunnig inom alla sina områden han rör sig inom, och är en person jag varmt skulle rekommendera som kursledare!”
Sandra Narva
Säkerhetskonsult
”Under hösten 2020 deltog jag i en internutbildning på SJ inom hot och våld där Calle undervisade. På ett pedagogiskt och engagerat sätt utbildade Calle oss inom självförsvar, riskbedömningar samt hur vi ska agera i hot- och våldssituationer. Jag känner att jag har fått en stabil och bra grund att stå på och tog med mig mycket från utbildningen ut på tågen. Calle är otroligt passionerad och kunnig inom de ormråden han undervisar om och jag rekommenderar utbildningen till alla!”
Hanna Fogander
Tågvärd, SJ AB  

”Jag har haft förmånen vid ett flertal tillfällen ha Calle Boman som lärare och instruktör inom både teoretiska och praktiska ämnen.
Det är lätt att hänga med på utbildningarna och dagarna går fort. Calle har en pedagogik som är medryckande och ställer frågor som gör att man måste tänka till
på ett positivt sätt och vrida och vända på olika problemställningar.”
Patrik Strandberg
VD, Cavete

Cibekas kurser

Created with